Cestování do zahraničí - EU

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU musí být splněny následující požadavky:

 

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněná osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

 

2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou.

Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán „doklad o schválení a registraci“.

Pas pro Českou republiku, jehož vzor je uveřejněn ve vyhlášce č. 610/2004 Sb., může být chovatelům pro zvířata vydáván pouze do 28. prosince 2014. Po tomto datu nesmí být pas podle tohoto vzoru soukromým veterinárním lékařem zvířeti vystaven. Pas do tohoto dne chovateli vydaný je však i nadále platný.

Počínaje 29. prosincem 2014 musí soukromý veterinární lékař pro psy, kočky a fretky vystavovat pouze nové pasy vyrobené podle vzoru ve vyhlášce č. 313/2014 Sb.

 

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.

Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

 

4. Ošetření proti echinokokům (tj. odčervení)

Před vstupem na území Velké Británie, Irska, Malty a Finska musí být psi ošetřeni proti echinokokům, tj. odčerveni.

Ošetření psů proti echinokokům musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem ve lhůtě 120 – 24 hodin před vstupem na území těchto států a musí jím být potvrzeno do pasu.

V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel. 

 

5. Cestování s mláďaty neočkovanými proti vzteklině z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou udělit výjimku z povinného očkování proti vzteklině pro mláďata psů, koček a fretek do stáří 12 týdnů, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Dále mohou členské státy povolit cestování s mladými psy, kočkami a fretkami ve věku mezi 12 – 16 týdny, kteří již byli očkováni proti vzteklině, ale toto očkování není ještě platné.

Informace o podmínkách cestování s mláďaty psů, koček a fretek do jednotlivých členských států EU jsou na internetových stránkách Evropské komise.

Konzultace se SVS ČR popř. MVS ČR je nutná. některé členské státy EU neuznávají dlouhodobější vakcinace. např. vakc. vztekliny na 3 roky. Stejně tak některé vakcíny tomu nejsou určeny. Soupis všech dostupných vakcín a jejich schémat je dostupná informace na webu SVSCR.cz. Je třebá dbát na literu zákona, nikoli na schéma určené výrobcem.

 

zdroj: SVSCR.CZ

 

SRDEČNÍ ČERVI - Dirofilarioza

Tento příspěvěk je věnován všem, kteří se chystají na dovolenou k moři. Záchyt těchto parazitů byl prokázán v Chorvatsku, Itálii, Španělsku, Francii, ale i na Slovensku. Jeden případ byl zachycen i u nás v ČR. To na jižní Moravě v okolí Břeclavi.  

Srdeční červivost je onemocnění způsobené nahromaděním bílých tenkých červů v srdci. Tito parazité (lat.Dirofilaria immitis) mechanicky narušují funkci srdečního svalu a způsobují selhání srdce. K nakažení dochází prostřednictvím přenašeče – v tomto případě je jím komár. Ten nasaje s krví nemocného zvířete i larvy, tkzv.mikrofilarie. Pak je k dalšímu vývoji třeba, aby se komár pohyboval 30 dní při teplotě 18 C a více. Pokud se po té přisaje na zdravé zvíře, přenese do jeho krevního oběhu tyto larvy, které se vyvinou v dospělce. Ti se usídlí v srdci a jsou zdrojem dalších larev - toto je velmi zjednodušené schéma vývoje parazita. Právě nutnosti vývoje při určité teplotě vnějšího prostředí se přikládá výskyt na jižní Moravě – v jiných částech republiky je příliš chladno.

Klinické příznaky odpovídají obrazu srdečního selhání –kašel, dušnost, hubnutí, anemie, následuje selhání dalších orgánů – jater,ledvin.

Diagnostika se provádí  formou laboratorního vyšetření.

Léčba je náročná a v pokročilých případech může být i neúčinná. V ČR máme ale preparát, který je možno použít preventivně. Pokud se tedy chystáte na dovolenou s Vaším 4nohým miláčkem, tak vřele doporučujeme konzultaci s Vaším ošetřujícím lékařem. Zcela jistě Vám poradí, jak postupovat v rámci prevence.

 

Zdroj: Internet